Usluge kompanije
IZGRADNJA BIO SEPTIKA (biopreciscivac - uredaj za preciscavanje otpadnih voda) U CRNOJ GORI

BIOS je samoregulišući sistem biološkog prečišćavanja kanalizacije,koji čisti otpadnu vodu do stanja u kojem se

 može ispuštiti u okolinu u skladu sa ruskim standardima. Na ulazu – zagađena voda sa fekalijama i kiseonikom, na izlazu-voda i mulj spremni za upotrebu kao đubrivo.BIOS obezbjeđuje komletan biološki tretman vode od njenog pročišćavanja, taloženja i uklanjanja viška mulja.

BIOS sistem za prečišćavanje( za razliku od akumulativnog) predstavlja aero- rezervoar sa cikličnom recirkulacijom. U suštini se voda obogaćuje kiseonikom iz vazduha, što omogućava da se u zagađenoj vodi razvijaju aerobne bakterije, koje vrše oksidaciju svih zagađivača prisutnih u otpadnim vodama, razgradivih i nerazgradivih, podižući efikasnost prečišćavanja vode na 98%; to je prozirna voda , bez mirisa spremna za dalju upotrebu.Kao rezultat prerade javljaju se finalni proizvodi pogodni za direktnu upotrebu:

-tehnička voda

-mulj- najbolje organsko đubrivo

Procesi koji se odvijaju u aero rezervoarima su isti kao procesi u prirodi; na primjer, u rijeci , voda je zasićena kiseonikom u plićacima i na površini a proizvodi raspadanja se talože na dnu stvarajući plodni mulj (prisjetite se korita Nila u drevnom Egiptu). U aerotenku fekalije se razlažu pod dejstvom bakterija, i u potpunosti prelaze u oksidirajuće proizvode bez mirisa.

 

Izgradnja BIOS-a –Evropska tehnologija

Instalacija je potpuno automatizovana i provodi se pomoću mikroračunara, sva oprema je instalirana u podrumu a komoresor se nalazi u rezervoaru. U slučaju kratkotrajnog nestanka struje, instalacija nastavlja sa radom, održavajući visoku koncentraciju hemikalija.

Održavanje:

-čišćenje kompresorskog filtera i zidova sekundarnog rezervoara, uklanjanje mulja pumpom- svaka 3 mjeseca.

-čišćenje filtera za smeće –dva puta godišnje.

Rok trajanja kompresora i aeracionog elementa 10 godina. Plastično kućište BIOS praktično je vječno.POZOVITE +382 67514814
x
Proizvodi su u korpi
Izmijeniti količinu
- +
Kupovina Povrat u magacin